Opublikowano czwartą edycję raportu Światowego Forum Ekonomicznego „Przyszłość miejsc pracy”  (The Future of Jobs), który ukazuje się od 2016 roku. Raport poświęcony jest wpływowi czwartej rewolucji przemysłowej na rynek pracy, identyfikuje potencjalne zagrożenia oraz strategie transformacji ku zawodom coraz bardziej zyskującym na znaczeniu.

Raport omawia kierunki zmian dotyczących zarówno miejsc pracy, jak i umiejętności w trakcie najbliższych pięciu lat. Analizuje również oczekiwania pracodawców odnośnie wpływu trendów społeczno-ekonomicznych i technologicznych na kształtowanie miejsc pracy w przyszłości.

Raport przedstawia najszerszy - jak dotąd - zakres tematyczny, geograficzny i sektorowy badań. W ramach ankiety dotyczącej przyszłości miejsc pracy przebadano 803 firm – łącznie zatrudniających ponad 11,3 miliona pracowników – reprezentujących 27 klastrów branżowych i 45 gospodarek ze wszystkich regionów świata.

Wybrane wnioski raportu:

 • Zaadaptowanie zmian technologicznych pozostanie kluczowym motorem transformacji biznesowej w ciągu najbliższych pięciu lat. W tym okresie ponad 75% firm zamierza wdrożyć technologie związane z wykorzystaniem dużych zbiorów danych, przetwarzaniem w chmurze i sztuczną inteligencją.
 • Największy wpływ na tworzenie i zanikanie miejsc pracy mają trendy dotyczące ochrony środowiska, technologiczne oraz ekonomiczne.
 • Firmy wprowadzają automatyzację do swoich operacji w wolniejszym tempie niż wcześniej przewidywano. Obecnie szacują, że 34% wszystkich zadań związanych z biznesem jest wykonywanych przez maszyny, a pozostałe 66% przez ludzi.
 • Miejsca pracy:
  • Obecnie najszybciej rozwijają się miejsca pracy związane z rozwojem technologii.
  • Większość najszybciej zanikających miejsc pracy to stanowiska biurowe lub sekretarskie; przy czym oczekuje się, że najbardziej uderzy to w urzędników bankowych i pokrewnych, urzędników usług pocztowych, kasjerów oraz pracowników ds. wprowadzania danych.
  • Oczekuje się wzrostu na dużą skalę liczby miejsc pracy w edukacji, rolnictwie oraz handlu i handlu cyfrowym. Szacuje się, że liczba miejsc pracy w branży edukacyjnej wzrośnie o około 10%, co doprowadzi do powstania 3 milionów dodatkowych miejsc pracy dla nauczycieli kształcenia zawodowego oraz nauczycieli szkół wyższych.
  • Największe redukcje spodziewane są na stanowiskach administracyjnych i w tradycyjnych zawodach związanych z bezpieczeństwem, przemysłem i handlem.
 • Kompetencje analityczne i myślenie kreatywne pozostają najważniejszymi umiejętnościami pracowników w 2023 roku.
 • Pracodawcy szacują, że w ciągu najbliższych pięciu lat 44% umiejętności pracowników zostanie zmodyfikowanych.
 • Zdaniem pracodawców, najczęstsze strategie dotyczące pracowników, które zostaną wdrożone w firmach, to inwestowanie w naukę i szkolenia w miejscu pracy oraz automatyzację procesów.
 • Większość firm deklaruje priorytetowe podejście do zatrudniania kobiet (79%), młodzieży poniżej 25 roku życia (68%) i osób niepełnosprawnych (51%).

Więcej