Anna Maliszewska

Polecamy nowy podręcznik „Podstawy biznesu: zarządzania i finansów – dla nauczycieli” przygotowany przez ekspertów SGH i NBP.

Podręcznik jest adresowany przede wszystkim do nauczycieli przedmiotu Biznes i zarządzanie, ale zachęcamy do lektury również szerszą publiczność, ponieważ w publikacji poruszono aktualne zagadania takie jak pieniądz cyfrowy, crowdfunding czy cyberbezpieczeństwo.

Autorami podręcznika są pracownicy naukowi Szkoły Głównej Handlowej a sama publikacja powstała w ramach projektu Podyplomowych Studiów Biznesu: Zarządzania i Finansów dla Nauczycieli, realizowanego we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim. Wszyscy autorzy podręcznika mają doświadczenie w praktyce gospodarczej, zarówno w zarządzaniu dużymi podmiotami, jak i w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej.

Więcej o podręczniku na stronie SGH.