Kasia Pająk

Opublikowany został nowy raport przedstawiający modele włączania kwalifikacji nadawanych poza systemami oświaty i szkolnictwa wyższego do krajowych systemów kwalifikacji: “Proposed models of including non-formal sector qualifications in National Qualifications Frameworks.

Raport powstał na podstawie pogłębionych analiz procesu włączania kwalifikacji nadawanych poza systemami oświaty i szkolnictwa wyższego do krajowych systemów kwalifikacji w 7 państwach a także dyskusji z ekspertami i kluczowymi interesariuszami związanymi z systemami kwalifikacji.

Publikacja została opracowana w ramach trwającego dwa i pół roku projektu: Developing organisational and financial models for including non-formal sector qualifications in National Qualifications Frameworks - NQF-in, finansowanego w ramach programu Erasmus +

W projekcie brali udział eksperci z zakresu systemów kwalifikacji z Chorwacji, Czech, Francji, Irlandii, Polski, Szkocji i Węgier.

Raport wraz z raportami krajowymi dostępny jest na stronie projektu:

http://www.nqf-in.eu/index.php/publications/nqf-in-reports-and-papers