Kasia Pająk

Pracujesz z nauczycielami lub instruktorami praktycznej nauki zawodu? W twoim zespole pracują osoby, chcące uczyć lub wspierać naukę zawodu, ale nie mają przygotowania pedagogicznego? Złóż wniosek o dofinansowanie projektu w ramach jednego z konkursów Programu Operacyjnego Wiedza Edukacji Rozwój i podnieś kwalifikacje swojego zespołu!

 

Uczestnicy projektów, które otrzymają wsparcie, będą mieli okazję poznać metody pracy z uczniem, stosowane w Austrii, Niemczech oraz Danii - to właśnie w tych państwach funkcjonuje dualny system kształcenia zawodowego. Nauczyciele i instruktorzy praktycznej nauki zawodu z Polski będą mogli śledzić pracę instruktorów, wchodząc w ich środowisko nauczania – wiedze będzie przekazywana bezpośrednio w tkacie praktycznych lekcji zawodu.

Dodatkowo kandydaci na instruktorów praktycznej nauki zawodu, posiadający odpowiednie kwalifikacje, będą mogli ukończyć kurs pedagogiczny uprawniający do pełnienia funkcji instruktora.

Wnioski można składać do 30 listopada 2018.

Więcej informacji o konkursie na Portalu Funduszy Europejskich.