Kasia Pająk

Zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu na temat wyzwań, związanych z dynamicznie zmieniającą się rzeczywistością, przed  którymi stoi edukacja i kształcenie zawodowe. Film został zrealizowany przez CEDEFOP.

W filmie obejrzycie wypowiedzi uczniów szkół zawodowych z kilku państw UE, nauczycieli, rodziców, ale także przedstawicieli UNESCO, europejskich polityków czy przedstawicieli organizacji pozarządowych, zajmujący się kształceniem zawodowym.

Zmiany w systemie kształcenia zawodowego wydają się być nieodzowne. Stoimy u progu kolejnej rewolucji przemysłowej związanej z rozwojem nowych technologii i cyfryzacją przenikającą wszystkie aspekty życia społecznego. Edukacja zawodowa musi nadążyć za tymi zmianami, ale musi także zmienić się obraz tego, czym jest lub powinno dziś być kształcenie zawodowe – to nie tylko uczenie bądź przyuczanie do zawodu, ale przede wszystkim podnoszenie kwalifikacji i przygotowywanie do ciągłej nauki wykonywanej profesji.  

Aby zobaczyć film kliknij tutaj.

Film jest kolejnym materiałem  przygotowanym przez CEDEFOP, które wspiera rozwój polityki europejskiej w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego. CEDEFOP pomaga Komisji Europejskiej, państwom członkowskim UE oraz partnerom społecznym w rozwijaniu stosownej polityki europejskiej w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego.