Jerzy Bielecki

Analiza istotnych kwestii związanych z rozwojem umiejętności została przedstawiona w raporcie ETF z 2023 roku, zatytułowanym "Education, Skills and Employment: Trends for Development". Raport oparty jest na zintegrowanych wynikach zbieranych danych z KIESE oraz procesu w Turynie, uwzględniając wkłady krajów partnerskich ETF.

Raport podkreśla znaczenie nauki przez całe życie i ocenia zdolność dostosowania oraz sprawiedliwości możliwości edukacyjnych w odpowiedzi na zmiany społeczne, polityczne i gospodarcze. Przedstawia, w jaki sposób polityka edukacyjna, szkoleniowa i zatrudnieniowa przekłada się na rezultaty dla młodych i dorosłych uczących się w krajach Azji Centralnej, Europy Południowo-Wschodniej i Wschodniej, Turcji, a także regionie Południowo-Wschodniego Morza Śródziemnego.

Raport dostepny jest w języku angielskim.

SZCZEGÓŁY I RAPORT