Anna Maliszewska

15 grudnia zostaną ogłoszone wyniki konkursu filmowego ReferNet

W ramach konkursu filmowego ReferNet 2023 otrzymaliśmy 47 prac konkursowych! Nadesłane prace są bardzo różnorodne – od wywiadów i reportaży po filmy fantastyczno-naukowe i teledyski. Gratulujemy autorkom i autorom umiejętności, zaangażowania i kreatywności.

Kapituła konkursu rozpoczyna trudne zadanie oceny wszystkich nadesłanych filmów, by 15 grudnia ogłosić wyniki.

Bardzo dziękujemy wszystkim autorkom i autorom za nadesłanie prac konkursowych i życzymy powodzenia w konkursie!

Dziękujemy również wszystkim nauczycielkom i nauczycielom, którzy inspirowali, motywowali i wspierali swoich uczniów.