Kasia Pająk

Rosnące wykorzystanie internetowych ogłoszeń o pracę stwarza nowe możliwości monitorowania sytuacji na rynku pracy.

 

Cedefop już w 2015 roku rozpoczął prace nad ogólnoeuropejskim systemem, który ma pozwolić na zbieranie i analizę internetowych ogłoszeń o pracę, z perspektywy umiejętności poszukiwanych w krajach UE. W minionym, 2018 roku, zatwierdzona została metodologia systemu i rozpoczęło się zbieranie danych. Aktualnie dostępne są wstępne dane i analizy dotyczące 7 państw: Czech, Francji, Hiszpanii, Irlandii, Niemiec, Wielkiej Brytanii i Włoch. Informacje z pozostałych państw UE będą systematycznie uzupełniane. Narzędzie dostarcza informacji o zawodach, umiejętnościach i regionach, wykorzystując międzynarodowe klasyfikacje: ISCO-08 dla zawodów, NUTS-2 dla regionów i ESCO dla umiejętności. System dla wszystkich państw członkowskich, zawierający gotowe funkcjonalności, ma być ukończony do końca 2020 roku.

Rozwiązanie proponowane przez Cedefop można traktować jako uzupełnienie narzędzi standardowo używanych do analizy rynku ofert pracy, ponieważ sama analiza internetowych ofert pracy posiada określone ograniczenia. Przykładowo niektóre branże są nadreprezentowane w ofertach online, ponadto jedno ogłoszenie bywa umieszczane na kilku portalach w tym samym czasie. Oferty bywają przygotowywane pod wyszukiwarki, zawierając jedynie słowa kluczowe lub jedynie wylistowane pożądane umiejętności, które nie oddają wszystkich aspektów danego ogłoszenia. Warto także podkreślić, że kraje różnią się w zakresie wykorzystanie portalów z internetowymi ogłoszeniami o pracę, ze względu na odmienne struktury zatrudnienia, czy poziom cyfryzacji.

W toku prac nad narzędziem, przygotowano raport dotyczący rynku internetowych ofert pracy w UE. Jak pokazują wyniki analiz, rynek ten jest bardzo zróżnicowany. Największe różnice pomiędzy państwami wiążą się z działaniami publicznych służb zatrudnienia, jak również specyfiką całego rynku pracy i wielkością samego państwa.

Źródło:

Więcej informacji dotyczących narzędzia Skills Online Vacancy Analysis Tool for Europe dostępne jest na stronie Cedefop.