Cedefop obublikował notę informacyjną o doskonaleniu nauczycieli i instruktorów szkolenia zawodowego w państwach Europy. Autorzy przybliżają istniejące obecnie systemy kształcenia i podkreślają, że w nadchodzących latach od grupy tej wymagać się będzie wsparcia w zakresie opracowywania szybkich i elastycznych odpowiedzi na pojawiające się potrzeby, powiązane zarówno z integracją uchodźców i migrantów na rynku pracy, jak i z potrzebą kształtowania podstawowych umiejętności cyfrowych oraz w zakresie przedsiębiorczości.

Czytaj więcej...