Jerzy Bielecki

Nowa publikacja Cedefop przedstawia ramy analityczne opracowywania ścieżek podnoszenia umiejętności dla dorosłych o niskich kwalifikacjach. Ramy mają na celu wspieranie decydentów i zainteresowanych stron w projektowaniu i wdrażaniu elastycznych i integracyjnych ścieżek podnoszenia umiejętności.

cover 3082 enNiniejszy raport jest drugim tomem badań Cedefop na temat wzmacniania pozycji dorosłych na rynku pracy poprzez podnoszenie umiejętności i zwiększanie możliwości przekwalifikowania. Przedstawione w raporcie ramy opierają się na perspektywie uczenia się przez całe życie i koncentrują się na wzmocnieniu indywidualnych predyspozycji beneficjenta. Uwolnienie tego potencjału wymaga nowego podejścia i spójnej strategii dostosowania oferty szkoleniowej połaczonej z usługami doradztwa zawodowego, walidacji i uznawania efektów wcześniejszego uczenia się oraz z wszystkimi innymi środkami wspierającymi kształceniee i szkolenie zawodowe.

Pierwsza część raportu

Druga część raportu