Kasia Pająk

CEDEFOP zaprezentował nowe narzędzie - Europejski Wskaźnik Umiejętności (European Skills Index), który ma pozwolić na monitorowanie i porównywanie działań związanych z kształtowaniem umiejętności podejmowanych przez poszczególne państwa UE.

 

Europejski Wskaźnik Umiejętności

ESI.1.png

Źródło: CEDEFOP (2018)

Opracowanie bazuje na wybranych wskaźnikach, takich jak np. wyniki badania PISA czy dane z badania siły roboczej (LFS). Podstawą Europejskiego Wskaźnika Umiejętności są trzy powiązane ze sobą obszary odnoszące się do obszarów: kształtowania umiejętności (development), ich aktywacja (activation) i dostosowanie (matching).

Struktura Europejskiego Wskaźnika Umiejętności

ESI.2.2

Źródło: CEDEFOP (2018)

Wskaźnik pokazuje jak wiele brakuje poszczególnym państwom do idealnego systemu kształtowania umiejętności. Im wyższy wynik państwo osiągnie, tym znajduje się bliżej ideału. Pozwala także na tworzenie rankingów poszczególnych państw w tym obszarze.

Bazując na danych z 2016 roku Polska znajduje się na ósmym miejscu w ogólnym rankingu. W kategorii kształtowanie umiejętności uzyskała 52 punkty, w kategorii aktywacji 63, a w kategorii dostosowania 71 punktów.

Więcej informacji na stronach CEDEFOP:

http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/9132

European Skills Index: https://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en/indicators/european-skills-index