Kasia Pająk

16 października odbyła się, zorganizowana przez IBE, konferencja Walidacja w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji − od założeń do praktyki.  Wzięli w niej udział m.in. przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej, instytucji certyfikujących oraz organizacji branżowych, którzy opowiedzieli o swoich doświadczeniach związanych z walidacją.

W trakcie konferencji odbyły się dwie dyskusje panelowe z udziałem przedstawicieli różnych grup interesariuszy Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Pośród interesujących wniosków i sugestii pojawił się temat sztucznej inteligencji oraz rozszerzonej rzeczywistości, jako narzędzi potencjalnie użytecznych w przyszłości kształcenia w zawodach i w procesie walidacji stanowiącej element procesu nadawania kwalifikacji.

Fotorelację z konferencji znajdziecie tutaj.