Jerzy Bielecki

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zaprasza do udziału w seminarium „Bez barier − rola doradcy zawodowego w procesie przejścia ucznia z niepełnosprawnością pomiędzy etapami edukacyjnymi oraz przejścia z systemu edukacji na rynek pracy”. Seminarium odbędzie się 26 kwietnia 2022 r.

Seminarium skierowane jest do doradców zawodowych, w tym doradców zawodowych z Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych, Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii i Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych, pracowników placówek doskonalenia nauczycieli, pracowników poradni pedagogiczno-psychologicznych, pracowników bibliotek pedagogicznych oraz koordynatorów ds. kształcenia zawodowego i koordynatorów ds. zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych.

Zakres tematyczny seminarium obejmuje zagadnienia dotyczące m.in.:

  • założeń Strategii na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami
  • rozwijania talentów uczniów z niepełnosprawnościami
  • kompetencji trenera pracy w pracy doradcy zawodowego
  • modelu zatrudnienia wspomaganego.

Podczas seminarium odbędą się również dwa panele dyskusyjne poświęcone działaniom systemowym, wspierającym ucznia z niepełnosprawnością w przejściu z obszaru edukacji do aktywizacji zawodowej.

Rejestracja uczestników za pomocą formularza elektronicznego.

Zapoznaj się z programem seminarium.

Żródło