Jerzy Bielecki

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zaprasza do udziału w  konferencji „Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji (LOWE) jako nowe oblicze edukacji dla dorosłych”. Konferencja odbędzie się 27 kwietnia 2022 r.

 

W programie m.in.:

  • idea uczenia się przez całe życie – jej znaczenie dla rozwijania aktywności ekonomicznej i społecznej;
  • wspieranie udziału dorosłych we wszystkich formach uczenia się jako jeden z celów Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030;
  • LOWE jako zwiększenie dostępu osób dorosłych do różnych form uczenia się;
  • wykorzystanie potencjału szkoły na rzecz zwiększenia aktywności edukacyjnej dorosłych;
  • dobór oferty szkoleniowej skierowanej na wzrost świadomości o potrzebie ustawicznego uczenia się;
  • metody i formy pracy trenera prowadzącego warsztaty dla dorosłych;
  • aktywizacja i promowanie kobiet w życiu społecznym, gospodarczym i kulturalnym;
  • zapobieganie pojawianiu się i pogłębianiu problemów społecznych oraz wykluczenia społecznego;
  • nowa tradycja zorganizowanego uczenia się dorosłych w zakresie umiejętności uniwersalnych;
  • znaczenie partnerstwa w społecznościach lokalnych.

Konferencja odbędzie się w formie online, za pośrednictwem platformy edukacyjnej Zoom.

Rejestracja

Źródło