System Badania Losów Absolwentów

System monitorowania karier absolwentów szkół ponadpodstawowych – projekt ustawy przyjęty przez Radę Ministrów