2 lutego br. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, który zakłada m.in. wprowadzenie systemu monitorowania karier edukacyjno-zawodowych absolwentów szkół ponadpodstawowych.

Wykorzystanie w polityce edukacyjnej oraz rynku pracy rzetelnych danych gromadzonych cyklicznie w ramach monitoringu pomoże w usprawnieniu i dostosowaniu  systemu kształcenia (szczególnie branżowego) do potrzeb uczniów oraz absolwentów, wspierając również ich mobilność edukacyjną i zawodową. 

Założenia systemu są opracowywane przez Instytut Badań Edukacyjnych, we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej i Centrum Informatycznym Edukacji. Budowane rozwiązania są wzorowane na ogólnopolskim systemie monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkolnictwa wyższego (ELA), ale będzie dotyczyć dalszych losów edukacyjnych i sytuacji na rynku pracy absolwentów szkół ponadpodstawowych.

 

Więcej o rozwiązaniach przyjętych w projekcie ustawy oraz założeniach systemu.