wskaźniki polityki edukacyjnej

Ukazała się publikacja Eurydice na temat wskaźników strukturalnych dotyczących polityki edukacyjnej