Ukazał się raport Eurydice “Structural Indicators for Monitoring Education and Training Systems in Europe 2021 Overview of major reforms since 2015”.

Przedstawia on analizę ponad 20 kluczowych wskaźników strukturalnych dotyczących polityki edukacyjnej w czterech obszarach: wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem, osiągnięć w zakresie umiejętności podstawowych, przedwczesnego kończenia kształcenia i szkolenia oraz szkolnictwa wyższego.

W publikacji przedstawiono również przegląd najważniejszych reform dotyczących tych obszarów od początku roku szkolnego/akademickiego 2014/15.

Publikacja dostępna jest tutaj.