CEDEFOP opublikował Europejski Wskaźnik Umiejętności 2022 (European Skills Index, ESI). ESI jest jednym z narzędzi monitorowania zmian w obszarze kształtowania i aktywacji umiejętności. Pozwala na dokonywanie porównań systemów umiejętności pomiędzy krajami. W edycji 2022 polski system umiejętności zajął 10 miejsce wśród krajów EU.

Index obejmuje obszary kształtowania umiejętności (skills development), ich aktywacji na rynku pracy (skills activation) oraz dostosowania w ciągu życia (skills matching). Opiera się na różnorodnych danych, takich jak badanie aktywności ekonomicznej ludności Unii Europejskiej (Labour Force Survey, LFS) czy testy PISA OECD. Wskaźnik pokazuje, jak dużo brakuje danemu systemowi umiejętności do stanu idealnego. Im wyższy wynik, tym bliżej ideału. Wykorzystuje skalę 0–100, gdzie wynik wzorcowy, czyli 100, wyznaczany jest na poziomie najlepszych wyników osiągniętych przez którekolwiek państwo UE-28 w ciągu siedmioletniego okresu, w oparciu o kryteria dotyczące konkretnych wskaźników. Różnica między danym wynikiem a 100 pokazuje wielkość potencjalnych udoskonaleń.

System umiejętności w Polsce został oceniony na 60.5 punktów, zajmując 10 miejsce na liście krajów EU. Oznacza to, że do stanu wzorcowego brakuje mu 39.5 pkt. W poprzedniej edycji, przy 66 punktach, plasował się na 11 miejscu. Najwyższą pozycję w rankingu zajęły ponownie Czechy (70), a najniższą Włochy (15.1). W 3 głównych podkategoriach punktacja Polski przedstawia się następująco: kształtowanie umiejętności – 51.4 punkty, aktywacja umiejętności – 53.4, a dostosowanie umiejętności – 73.2 punkty.

Więcej o ESI na stronach CEDEFOP oraz European Skills Index