W dniach 14-15 kwietnia 2016 roku w Instytucie Badań Edukacyjnych odbyło się spotkanie sieci EQAVET (European Quality Assurance in Vocational Education and Training). Było to kolejne spotkanie z cyklu Peer Learning Activity. Tym razem uczestnicy zajęli się przede wszystkim dwoma tematami:

  1. Zapewnianiem jakości procesu definiowania i opisywania kwalifikacji w języku efektów uczenia się;
  2. Zapewnieniem jakości procesu nadawania kwalifikacji (walidowania i certyfikowania) opartych na efektach uczenia się.

Spotkanie zorganizował Sekretariat EQAVET wspólnie z IBE oraz Krajowym Ośrodkiem Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, w którym znajduje się Krajowy Punkt Referencyjny EQAVET.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele krajowych punktów referencyjnych EQAVET i praktycy z obszaru kwalifikacji zawodowych z 21 krajów, a także przedstawiciel Komisji Europejskiej, CEDEFOP oraz Sekretariatu EQAVET.

Prace miały charakter warsztatowy. Wprowadzenie do warsztatów stanowiły krótkie prezentacje dotyczące rozwiązań z poziomu systemowego i instytucji zajmujących się nadawaniem kwalifikacji. Przedstawiciele Polski przygotowali wystąpienia na temat „Polskiego podejścia do zapewniania jakości kwalifikacji opartych na efektach uczenia się” (Magdalena Dybaś, Wojciech Stęchły, Tomasz Saryusz-Wolski) oraz „Projektowania i przeprowadzania weryfikacji efektów uczenia się w szkolnictwie zawodowym” (Krzysztof Świerk).

Uczestnicy spotkania zostali zaproszeni do Zespołu Szkół Gastronomicznych im. Prof. E. Pijanowskiego w Warszawie na ul. Poznańskiej, gdzie obejrzeli sale lekcyjne i warsztaty oraz zjedli wyśmienitą kolację serwowaną przez uczniów Gastronomika.

Niedługo na stronie EQAVET pojawi się dokument podsumowujący spotkanie i prezentujący najważniejsze wnioski i rekomendacje dotyczące zapewniania jakości kwalifikacji opartych na efektach uczenia się, o czym będziemy Państwa informować.

Prezentacje oraz inne materiały dotyczące spotkania znajdują się na stronach EQAVET.

*za przygotowanie informacji dziękujemy Magdalenie Dybaś.