Do 1 sierpnia br. można zgłaszać wnioski do programu Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego „Generacja V4”. Program skierowany jest do szkół, klubów sportowych i organizacji młodzieżowych, które mogą otrzymać dofinansowanie realizacji wspólnych działań młodzieży (14-30 lat) w wysokości do 10 tys. euro.

Projekty powinny dotyczyć mobilności młodych ludzi z co najmniej dwóch krajów Grupy Wyszehradzkiej. Mogą również zakładać współpracę z państwami sąsiadującymi z V4 (Austrią, Niemcami oraz Ukrainą).

W ramach projektu należy zrealizować co najmniej:

a) jedno wspólne wydarzenie z udziałem obu/wszystkich stron lub

b) jedną wspólną prezentację dla społeczności lokalnej (np. plakaty, eseje, blogi, spoty wideo, itp.).

Dofinansowane projekty powinny dotyczyć obszarów: 1) Zrównoważony rozwój i odporność, 2) Dziedzictwo i pamięć, 3) Zdrowie i aktywny styl życia, 4) Sztuka i kultura, 5) Wartości demokratyczne i cnoty obywatelskie, 6) Kompetencje praktyczne i przedsiębiorczość.

W szczególności, można uzyskać dofinansowanie praktycznych wymian między szkołami zawodowymi, organizacjami pozarządowymi oraz między szkołami a przedsiębiorstwami oraz krótkoterminowych staży i szkoleń.  Wspierane będę także m.in.  działania skierowane na podnoszenie świadomości w zakresie zmian klimatycznych i zrównoważonego rozwoju projekty ekologiczne itp.

Więcej informacji