Jerzy Bielecki

Na platformie edukacyjnej Ministerstwa Edukacji Narodowej epodreczniki.pl, w sekcji DORADZTWO ZAWODOWE zostały udostępnione bezpłatne e-materiały zawodoznawcze. Materiały obejmują informację o zawodach, zadania wraz z rozwiązaniami, filmy w technologii 2D i VR.

menu epodreczniki

Materiały dedykowane są dla uczniów, a także pracującej z uczniami kadry, która realizuje zadania z zakresu orientacji zawodowej i doradztwa zawodowego na poszczególnych etapach edukacji:

Materiały uczniowie mogą wykorzystać podczas samodzielnej pracy w domu lub na lekcji pod kierunkiem nauczyciela.

E-materiały zostały przygotowane w ramach projektu „Przygotowanie i udostępnienie multimedialnych zasobów wspierających proces doradztwa zawodowego” POWR.02.14.00-00-1002/18, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie.

Źródło