Anna Maliszewska

Minister Edukacji i Nauki podpisał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego.

Rozporządzenie wprowadza  do systemu oświaty nowe zawody  branży budowlanej (monter konstrukcji targowo-wystawienniczych, technik obsługi przemysłu targowo-wystawienniczego, technik montażu i automatyki stolarki budowlanej, technik izolacji przemysłowych) oraz transportu wodnego (technik elektroautomatyk okrętowy oraz technik przemysłu jachtowego).

Rozporządzenie dodatkowo zmieniło podstawy programowe kształcenia w zawodach: monter stolarki budowlanej, monter izolacji przemysłowych, monter konstrukcji jachtów i łodzi, technik rybołówstwa morskiego, technik mechanik okrętowy, technik nawigator morski, technik żeglugi śródlądowej.

Ponadto rozporządzenie wprowadziło nową dodatkową umiejętność zawodową pn. „Prowadzenie gospodarstwa rolnego w systemie rolnictwa ekologicznego”.

Rozporządzenie dostępne jest na stronie MEiN.