Do 15 lipca można zgłaszać prace na konkurs #CedefopPhotoAward organizowany przez Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop).

O konkursie

Konkurs jest skierowany wyłącznie do zespołów składających się z osób kształcących się zawodowo z Unii Europejskiej oraz Norwegii i Islandii.

Jednym z celów konkursu jest pokazanie co oznacza edukacja zawodowa dla jej uczestników oraz do zaprezentowania codziennych doświadczeń związanych z nauką.

Każdy zespół powinien opracować oryginalną fotorelację złożoną z trzech do pięciu fotografii oraz opisu słownego o długości maksymalnie 100 słów.

Fotografie konkursowe powinny przedstawiać historię opartą na doświadczeniach osób uczących się, związanych z kształceniem i szkoleniem zawodowym. Mogą to być fotografie przedstawiające projekt, który stworzyli uczniowie, wyjazdy zagraniczne, fotorelacje, w których pokazują, jak wpłynęło to na ich życie zawodowe, etc.

W tegorocznej edycji konkursu zgłoszenia indywidualne nie będą przyjmowane.

Prace konkursowe można przesyłać do 15 lipca, a lista zwycięzców zostanie ogłoszona najpóźniej do końca września 2018 r.

Nagrody

Pierwszą i drugą nagrodą będzie wycieczka do Wiednia dla dwóch zwycięskich drużyn i ich nauczyciela/opiekuna, w trakcie której przewidziany jest udział w uroczystej kolacji z okazji europejskiego tygodnia umiejętności zawodowych (8-9 listopada). Trzecią nagrodą jest wyjazd do Salonik oraz udział w otwarciu międzynarodowego festiwalu filmowego w Salonikach (listopada 2018 r.).

Organizator (Cedefop) i Komisja Europejska pokryją koszty udziału zwycięskich zespołów i ich nauczycieli/opiekunów w tych wydarzeniach (koszty podróży i zakwaterowania związane z każdym wyjazdem).

Fotorelacje zwycięzców i laureatów zostaną wystawione w Salonikach i Wiedniu.

Zgłoszenie do konkursu

Regulamin konkursu

Formularz zgłoszeniowy

Więcej informacji