Jerzy Bielecki

7 marca 2022 r. odbędzie się bezpłatne spotkanie organizowane w ramach programu ERASMUS+. Inicjatywa Centrów Doskonałości Zawodowej (CoVE - CDZ) umożliwia instytucjom zajmującym się kształceniem zawodowym dostosować umiejętności do zmieniających się potrzeb gospodarczych i społecznych, w tym potrzeb cyfrowych.

CDZ działają w określonym kontekście lokalnym i działają na rzecz innowacji, rozwoju regionalnego i włączenia społecznego. Współpraca centrów odbywa się za pośrednictwem międzynarodowych sieci współpracy.

W trakcie sesji zostaną przekazane informacje o sposobie przygotowania i składania wniosków. Sesja informacyjna będzie prowadzona w języku angielskim i dostępna jest dla wszystkich zainteresowanych tematem CoVE.


Więcej informacji, w tym program wydarzenia, dostępne są tutaj.