Kasia Pająk

Za nami trzydniowe spotkanie plenarne członków sieci ReferNet, w którym wzięła udział rekordowa liczba uczestników – ponad 80 osób z 30 różnych organizacji debatowało nad perspektywami i rozwojem kształcenia zawodowego w Europie.

Zjazd rozpoczął się od spotkania przedstawicieli wskazywanych przez ministerstwa edukacji poszczególnych państw reprezentowanych w sieci ReferNet. Dyskutowano o rozwoju sieci, nowych formach współpracy i planach na przyszłość. Ważnym tematem była także kwestia walidacji efektów pracy krajowych zespołów ReferNet oraz roli przedstawicieli krajowych w dalszych działaniach sieci.

Drugi dzień obrad rozpoczął się od wystąpienia dyrektor CEDEFOP Marii Brugii i przedstawiciela Komisji Europejskiej Jan Varchola, którzy omówili najnowsze zmiany w polityce UE w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego (VET). Zmiany w systemach kształcenia zawodowego i branżowego omawiali także członkowie sieci. Dyskutowano również na tematy związane z rozwojem technologii mających wpływ na kształcenie. Zastanawiano się w jaki sposób system kształcenia zawodowego i branżowego powinien odpowiadać na wyzwania związane z rozwojem „przemysłu 4.0”, czyli nowych form gospodarki opartych przede wszystkim na technologiach cyfrowych i robotyzacji.

Podczas kolejnych sesji ogólnych kontynuowano dyskusję nad planowanymi działaniami związanymi m.in. z raportami krajowymi, informacjami na temat zmian w krajowych politykach, czy długoterminową mobilnością praktykantów. Nie zabrakło także czasu na networking i spotkania indywidualne z przedstawicielami CEDEFOP dotyczące kwestii projektowych, jak również rozmowy poświęcone nowym analizom i narzędziom CEDEFOP związanym z VET (jak np. Europejski Indeks Umiejętności). Jednym z tematów zjazdu była także kwestia upowszechniania i widoczności produktów i działań sieci ReferNet.

Więcej informacji na stronie CEDEFOP.

Zdjęcie: źródło CEDEFOP.