Jerzy Bielecki

Minister Edukacji i Nauki podpisał rozporządzenie w sprawie wprowadzenia nowych zawodów do szkolnictwa branżowego.

 

Nowe zawody wprowadzone do klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego:

  • Administrator produkcji filmowej i telewizyjnej – kształcenie będzie prowadzone w rocznej szkole policealnej,
  • Technik animacji filmowej – kształcenie będzie prowadzone w dwuletniej szkole policealnej,
  • Technik aranżacji wnętrz – kształcenie będzie prowadzone w technikum,
  • Operator maszyn i urządzeń w gospodarce odpadami – kształcenie będzie prowadzone w branżowej szkole I stopnia,
  • Pracownik pomocniczy w gospodarce odpadami – kształcenie będzie prowadzone w branżowej szkole I stopnia – w zawodzie będą mogły kształcić się wyłącznie osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
  • Technik gospodarki odpadami – kształcenie będzie prowadzone w technikum oraz w branżowej szkole II stopnia,
  • Operator maszyn i urządzeń przemysłu drzewnego – kształcenie będzie prowadzone w branżowej szkole I stopnia,
  • Technik przemysłu drzewnego – kształcenie będzie prowadzone w technikum oraz w branżowej szkole II stopnia,
  • Animator rynku książki – kształcenie będzie prowadzone w dwuletniej szkole policealnej.

W zakresie kwalifikacji wyodrębnionych we wszystkich nowych zawodach możliwe będzie prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz kursów umiejętności zawodowych.

Zgodnie z wnioskiem ministra właściwego do spraw klimatu dotychczasowa branża chemiczna otrzymała nazwę branża chemiczna i ochrony środowiska. 

Zgodnie z wnioskiem ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego dotychczasowa branża poligraficzna otrzymała nazwę branża poligraficzno-księgarska, w związku z tym zawód technik księgarstwa został przeniesiony z branży handlowej do branży poligraficzno-księgarskiej.

Rozporządzenie w tej sprawie wejdzie w życie 1 września 2023 r.

Więcej informacji

Żródło