Anna Maliszewska

Zachęcamy do odsłuchania najnowszego odcinka podcastu przygotowanego przez Cedefop, który porusza problem nowych technologii i zatrudnienia.

Wywiad z laureatem nagrody Nobla z ekonomii sir Christopherem Pissaridesem koncentruje się na nowych technologiach i innowacjach oraz ich wpływie na rynek pracy. Rewolucja cyfrowa według gościa podcastu to szybszy dostęp do informacji i innowacji, czego przykładem może być szczepionka na COVID-19, która nie powstałaby w tak krótkim czasie, gdyby nie nowe technologie. Ekspert porównuje obecne zmiany w zakresie technologii do dziewiętnastowiecznej rewolucji związanej z alfabetyzacją społeczeństw.

Znany ekonomista podkreśla kluczową rolę edukacji w kształtowaniu podstawowych umiejętności cyfrowych, które dzieci powinny nabywać już na bardzo wczesnych etapach nauczania. Te umiejętności powinny być rozwijane przez cały tok edukacji, również na studiach, oraz po jej zakończeniu, w miejscu pracy. Natomiast podstawa programowa, programy i metody nauczania powinny się elastycznie dostosowywać do potrzeb nowoczesnych społeczeństw.

Zdaniem sir Pissaridesa rewolucja technologiczna, w tym automatyzacja, nie będzie związana z zastępowaniem zawodów, a jedynie zadań w ramach zawodów, szczególnie tych powtarzalnych i monotonnych. Niemniej ta zmiana pociągnie za sobą z koniecznością nieustannego podnoszenia umiejętności i uczenia się przez całe życie.

Duży wpływ na rynek pracy ma i będzie miała demografia, w tym malejąca liczba osób młodych oraz ich coraz lepsze wykształcenie. Będzie to skutkować coraz większym problemami z obsadzeniem miejsc pracy, szczególnie tych niewymagających wysokich umiejętności. Wyniki badań ekonomisty wskazują, że dobre miejsce zatrudnienia powinno dawać autonomię i angażować pracownika w projektowanie swojej pracy i dalszego rozwoju. Będzie to zachęta dla pracownika do myślenia o firmie i działania na rzecz jej rozwoju. Dodatkowo, przyszłe miejsca pracy powinny oferować możliwości uczenia się, umożliwiać elastyczne łączenia życia prywatnego z zawodowym oraz zapewniać różnorodność i solidarność społeczności firmy.

Nowe technologie powodują również wzrost nierówności, nie tylko w ujęciu globalnym, ale także w samych firmach. Dotychczasowe doświadczenia wskazują, że przedsiębiorstwa czy rynki samodzielnie nie są w stanie zniwelować różnić wywołanych przez rewolucję cyfrową, dlatego w tym obszarze potrzebna jest interwencja państwa. Niestety obecnie zaufanie do rządów jest na bardzo niskim poziomie, co znaczeni utrudnia regulacyjna funkcję państwa. Pomimo powyższych trudności, rozmówca podcastu z optymizmem postrzega obecną rewolucję technologiczną, która w jego opinii wpłynie pozytywnie na rynek pracy. Przyszłe miejsca pracy będą bardziej interesujące oraz będą wspierać wszechstronny rozwój pracowników. Dodatkowo pracownicy będą mieli do swojej dyspozycji więcej czasu wolnego.

Podcast dostępny na stronie Cedefopu.