strategia

Zintegrowana Strategia Umiejętności 2030: Rada Ministrów zatwierdziła część szczegółową