30 listopada br. ministrowie odpowiedzialni za kształcenie i szkolenie zawodowe (VET) w państwach członkowskich UE, krajach kandydujących i krajach EOG, europejscy partnerzy społeczni oraz Komisja Europejska zatwierdzili Deklarację z Osnabrück w sprawie kształcenia i szkolenia zawodowego jako czynnika umożliwiającego ożywienie i sprawiedliwe przejście na gospodarkę cyfrową i ekologiczną.

Deklaracja z Osnabrück zastępuje Konkluzje z Rygi z 2015 r. i określa nowe działania polityczne w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego na lata 2021–2025. Jednocześnie stanowi uzupełnienie i realizację wizji i celów strategicznych zawartych w  Zaleceniu Rady w sprawie kształcenia i szkolenia zawodowego na rzecz zrównoważonej konkurencyjności, sprawiedliwości społecznej i odporności.

W deklaracji ministrowie zobowiązują się do podjęcia działań mających na celu poprawę sytuacji po pandemii COVID oraz do dalszego rozwoju europejskiego obszaru edukacji i szkoleń, wspierających rozwój ekologicznej i cyfrowej transformacji oraz zwiększających szanse na zatrudnienie i poprawę konkurencyjności, poprzez pobudzanie wzrostu gospodarczego.

Ministrowie podkreślili, że silne partnerstwo z partnerami społecznymi jest niezbędne do osiągnięcia celów i rezultatów określonych w deklaracji. Zwrócili także uwagę na wagę wsparcia ze strony europejskich stowarzyszeń instytucji VET oraz organizacji osób uczących się.

Kluczowe cele deklaracji z Osnabrück:

  1. Odporność i doskonałość dzięki wysokiej jakości, włączającemu i elastycznemu kształceniu i szkoleniu zawodowemu.
  2. Ustanowienie nowej kultury uczenia się przez całe życie - znaczenie ustawicznego kształcenia i szkolenia zawodowego i cyfryzacji.
  3. Zrównoważony rozwój - zielone ogniwo w VET.
  4. Europejski obszar kształcenia i szkolenia oraz międzynarodowy wymiar VET.

Cedefop i jego siostrzana agencja ETF będą monitorować deklarację z Osnabrück i składać coroczne sprawozdania z jej realizacji.

Pliki do pobrania:

Deklaracja z Osnabrück w sprawie kształcenia i szkolenia zawodowego jako czynnika umożliwiającego ożywienie i sprawiedliwe przejście na gospodarkę cyfrową i ekologiczną

Kategoria: