Katarzyna Matuszczak

W grudniu ubiegłego roku zakończył się projekt  interwencji badawczej „Doradcy zawodowi w szkole podstawowej”. Wychodził on naprzeciw potrzebie rozwoju kompetencji nauczycieli szkół podstawowych, prowadzących zajęcia z doradztwa zawodowego w klasach 7 i 8 w obszarze tzw. „doradztwa wspierającego”.

Podejście to nakierowane jest na rozwój sprawczości uczniów i uczennic, wspieranie w przejmowaniu przez nich odpowiedzialności za podejmowane decyzje, rozbudzanie w potrzeby uświadamiania sobie oraz analizy swoich mocnych stron, jak i ograniczeń. Tak prowadzone doradztwo w szkołach powinno przyczynić się do lepszego przygotowanie młodych ludzi do aktywnego i niezależnego życia w społeczeństwie, a także satysfakcjonującej aktywności zawodowej.

Projekt realizowany był w okresie VIII-XII.2020 r. przez Fundację Imago na zlecenie Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie (jako część projektu systemowego „Wspieranie realizacji II etapu wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na poziomie administracji centralnej oraz instytucji nadających kwalifikacje i zapewniających jakość nadawania kwalifikacji” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego). Projekt inspirowany był podejściem typu action research, który łączy elementy diagnostyczne z interwencją badawczą.

Film o projekcie: https://youtu.be/nHqQSsIUQJc