Jerzy Bielecki

Forum Edukacji Zawodowej Europass i Euroguidance to coroczna konferencja, której przedmiotem są tematy ważne dla rozwoju edukacji branżowej i zawodowej w Polsce. Celem wydarzenia jest wspieranie i promowanie edukacji branżowej Polsce, a także europejskiego obszaru mobilności edukacyjno-zawodowej wśród polskiej społeczności doradców zawodowych.

Tematem przewodnim II Forum Edukacji Zawodowej są „Aktualne trendy w procesie planowania kariery zawodowej”. Program dotyka kluczowych zagadnień, jakie wiążą się ze skutecznym planowaniem kariery. Preleganci przyjrzą się rynkowi pracy, jakie są aktualne szanse i wyzwania związane z atrakcyjnością zawodów branżowych, metodami i narzędziami rekrutacji. Ponadto, poruszone zostaną również tematy dotyczące organizacji procesów doradztwa zawodowego wspierających rozwój zawodowy takie jak: organizacja szkolnego doradztwa zawodowego, europejskie narzędzia pracy doradcy, coaching w doradztwie zawodowym.

REJESTRACJA