Anna Maliszewska

Organizatorzy konkursu wydłużyli termin nadsyłania zgłoszeń do 31 grudnia!

Konkurs skierowany jest zarówno do nauczycieli przedmiotów zawodowych jak i nauczycieli praktycznej nauki zawodu zatrudnionych w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe (tj. branżowe szkoły I stopnia, technika, branżowe szkoły II stopnia, szkoły policealne) lub w centrach kształcenia zawodowego.

Organizatorem konkursu jest Ministerstwo Edukacji Narodowej wraz z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji a partnerem - KGHM Polska Miedź S.A.

Szczegółowe informacje o konkursie dostępne na stronie ReferNet Polska oraz na stronie FRSE.