Jerzy Bielecki

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, pełniąca rolę Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności w Polsce, zaprasza na III Kongres Rozwoju Systemu Edukacji, który odbędzie się 2 października 2020 roku.

Hasło tegorocznego spotkania brzmi: Erasmus + FRSE. Edukacja przyszłości + Przyszłość edukacji.

Podczas Kongresu podsumowane zostaną rezultaty programów zarządzanych przez FRSE osiągnięte w bieżącym okresie finansowania (2014-2020) oraz przedstawione będą plany finansowania międzynarodowych programów edukacyjnych w kolejnej perspektywie finansowej (2021-2027). Przedstawione będą propozycje, jak udział instytucji i organizacji  w międzynarodowych programach, projektach i inicjatywach pomaga poprawiać jakość i atrakcyjność kształcenia, m.in. poprzez wdrażanie nauczania zdalnego.

Program wydarzenia.

Rejestracja poprzez formularz

Więcej o wydarzeniu na stronie