Jerzy Bielecki

Minister Edukacji Narodowej skierował do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych projekt części szczegółowej strategii na rzecz rozwoju umiejętności dzieci, młodzieży i dorosłych. Część szczegółowa ZSU 2030 powstała we współpracy z Organizacją Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), w ramach projektu Skills Strategy. Efektem wsparcia jest raport „Strategia Umiejętności OECD: Polska”, który został wykorzystany w pracach nad dokumentem rządowym Zintegrowana Strategia Umiejętności 2030 (część szczegółowa).

 Obszary oddziaływania w ramach ZSU 2030 (część szczegółowa):

  1. Umiejętności podstawowe, przekrojowe i zawodowe dzieci, młodzieży i osób dorosłych.
  2. Kadry zarządzające w edukacji formalnej.
  3. Kadry uczące w edukacji formalnej.
  4. Kadry zarządzające i uczące w edukacji pozaformalnej i kadry wspierające uczenie się nieformalne.
  5. Rozwój i wykorzystanie umiejętności w miejscu pracy.
  6. Doradztwo zawodowe.
  7. Współpraca pracodawców z edukacją formalną i pozaformalną.
  8. Planowanie uczenia się przez całe życie i potwierdzanie umiejętności.

Każdy z obszarów oddziaływania zawiera propozycje tematów i kierunków działań, a także katalog podmiotów, które będą zaangażowane w realizację strategii. Zintegrowana Strategia Umiejętności 2030 (ZSU 2030) stanowi ramy strategiczne polityki na rzecz rozwoju umiejętności niezbędnych do wzmocnienia kapitału społecznego, włączenia społecznego, wzrostu gospodarczego i osiągnięcia wysokiej jakości życia.

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych tematem do zgłaszania uwag, wniosków i propozycji do projektu. Opinie należy przesyłać do 12 sierpnia, na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Więcej informacji

 

Źródło