Jerzy Bielecki

W 2019 roku Instytut Badań Edukacyjnych przygotował analizę w sprawie zmian w zakresie kształcenia zawodowego. Dotyczy ona m.in. rozwoju przemysłu 4.0 oraz cyfryzacji, automatyzacji i rozwoju nowych technologii.

refernet vet future of work plPrzedmiotem analizy były dokumenty strategiczne i zmiany na poziomie polityki edukacyjnej, rynku pracy, technologii i cyfryzacji. Zaprezentowano również opinie istotnych interesariuszy w tym obszarze. Ponadto, wskazano  przykłady konkretnych działań mających na celu lepsze dostosowanie kształcenia zawodowego do wyzwań przemysłu 4.0 oraz, wykorzystania rozwiązań związanych z automatyzacją. 

W publicznych dyskusjach w Polsce panuje zgodne przekonanie, że odpowiednie kształcenia zawodowe jest kluczowe dla rozwoju nowoczesnego przemysłu 4.0. Można wskazać także przykłady konkretnych zmian, które mogą przyczynić się, do lepszego rozwoju wśród uczniów kompetencji istotnych dla wyzwań przemysłu 4.0. Zdaniem ekspertów kluczowe jest dostosowanie infrastruktury szkół i podniesienie kompetencji cyfrowych nauczycieli. Dlatego tak istotne jest mocniejsze włączenie przedsiębiorstw w kształcenie zawodowe. 

Publikacja opracowana została przez Instytut Badań Edukacyjnych – partnera sieci ReferNet w Polsce.

Publikacja w języku angielskim dostępny jest na stronie Cedefop.