Jerzy Bielecki

Ośrodek Rozwoju Eduakcji zaprasza na konferencję on-line "Wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym, w tym w kształceniu dorosłych”, która odbędzie się 21 czerwca 2021 r.

Konferencja skierowana jest do pracowników placówek doskonalenia nauczycieli, pracowników bibliotek pedagogicznych, pracowników poradni pedagogiczno-psychologicznych, pracowników kuratoriów oświaty, a także dyrektorów i nauczycieli szkół kształcących w szkołach branżowych.

Głównymi celami konferencji są:

  1. Przekazanie wiedzy na temat zmian w kształceniu zawodowym i ustawicznym.
  2. Wymiana doświadczeń w zakresie współpracy szkół branżowych z pracodawcami oraz promocji szkolnictwa branżowego.
  3. Doskonalenie umiejętności kreowania oferty programowej szkół prowadzących kształcenie zawodowe.

W programie m.in.:

  • Zintegrowana Strategia Umiejętności;
  • kształcenie ustawiczne odpowiedzią na potrzeby rynku pracy;
  • oferta szkolnictwa branżowego oraz jego skuteczna promocja;
  • projekty w obszarze szkolnictwa branżowego i doradztwa zawodowego realizowane przez ORE;
  • program Erasmus+.

Rejestracja uczestników za pomocą formularza elektronicznego.