Jerzy Bielecki

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zaprasza do udziału w  konferencji „Edukacja i uczenie się dorosłych”, która odbędzie się 28 czerwca 2021 r.

Konferencja skierowana jest do pracowników placówek doskonalenia nauczycieli, pracowników poradni pedagogiczno-psychologicznych, pracowników kuratoriów oświaty, a także dyrektorów szkół i nauczycieli kształcących w szkołach branżowych.

W programie m.in.:

  • formy kształcenia dorosłych;
  • edukacja w małych społecznościach lokalnych;
  • doradztwo zawodowe w kształceniu dorosłych;
  • Zintegrowany System Kwalifikacji;
  • dobre praktyki w edukacji dorosłych.

Konferencja odbędzie się w formie online, udział w konferencji jest bezpłatny.

Rejestracja uczestników za pomocą formularza elektronicznego.