Anna Maliszewska

4 czerwca br. Minister Edukacji i Nauki włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK) nową kwalifikację rynkową: „Projektowanie procesów dydaktycznych w kształceniu zdalnym osób dorosłych”.

Osoba posiadająca kwalifikację „Projektowanie procesów dydaktycznych w kształceniu zdalnym osób dorosłych” tworzy kursy online, projektuje funkcjonalności i rozwiązania techniczne, na podstawie materiałów dostarczonych przez ekspertów merytorycznych. W swojej pracy posługuje się zasadami andragogiki i metodyki online a także wiedzą z różnych dziedzin i najnowszymi trendami edukacyjnymi i technologicznymi.

Ta kwalifikacja rynkowa zaprojektowana jest dla osób pragnących pracować w branży metodyki nauczania online w jednostkach takich jak instytucje szkolnictwa wyższego, szkoły językowe, firmy szkoleniowe czy przedsiębiorstwa korzystające z narzędzi online do wspierania i kształcenia pracowników.

Kwalifikacja ma 6 poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji (również 6 poziom Europejskiej Ramy Kwalifikacji).

Obwieszczenie o włączeniu kwalifikacji dostępne jest tutaj.