Anna Maliszewska

Komisja Europejska organizuje webinarium na temat stanu i przyszłości podnoszenia umiejętności i przekwalifikowania się po pandemii Covid.

W listopadzie 2020 r. Komisja Europejska ogłosiła Europejski pakt na rzecz umiejętności centralny element Europejskiego programu na rzecz umiejętności. Pakt promuje wspólne przedsięwzięcia i partnerstwa, by zwiększać wpływ inwestycji w poprawę posiadanych i szkolenie nowych umiejętności.

Konferencja odbędzie się w dniach 29 i 30 czerwca 2021 r. Więcej informacji na stronie: https://skills4industry.eu/skills-industry#objectives

Link do rejestracji: https://www.esurveyspro.com/Survey.aspx?id=5d94710f-4512-48d9-997b-0ac3cf858b3f