Jerzy Bielecki

Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego wraz z Wojewódzkim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Zgierzu zapraszają na konferencję  „Edukacja zawodowa – doświadczenia i wyzwania”. Wydarzenie, które realizowane będzie w formule on-line, odbędzie się 28 maja br. w godz. 10.00–14.30.

Celem konferencji jest przybliżenie tematyki rozwoju nowoczesnej edukacji zawodowej we współpracy z pracodawcami, zorientowanej na potrzeby rynku pracy, opartej o sprawną komunikację między pracodawcami a systemem oświaty uwzględniającą aktywną rolą samorządu terytorialnego.

Wydarzenie dedykowane jest w szczególności przedstawicielom jednostek samorządu terytorialnego, dyrektorom i nauczycielom szkół oraz placówek oświatowych. Konferencja odbywać się będzie na platformie Microsoft Teams.

Szczegółowy program konferencji oraz formularz rekrutacyjny znajdują się na stronie Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego.