Jerzy Bielecki

„Bądź inspiracją” to hasło tegorocznej edycji konkursu EDUinspirator.

 

O tytuł EDUinspiratora mogą walczyć osoby, które – angażując się w realizację międzynarodowych projektów edukacyjnych w ramach programów zarządzanych przez Narodową Agencję Programu Erasmus+ i Europejskiego Konkursu Solidarności – pomagają innym rozwinąć nowe umiejętności.

W tym roku można zgłosić się w jednej z poniższych kategorii:

 • EDUinspirator
  • Edukacja szkolna;
  • Szkolnictwo wyższe;
  • Edukacja zawodowa;
  • Edukacja dorosłych;
  • Edukacja pozaformalna młodzieży;
 • Młody EDUinspirator
  • Uczeń
  • Wolontariusz
  • Student

Uczestnicy samodzielnie wybierają kategorię, w której startują, dobierając ją do charakteru swojej działalności.

Aby wziąć udział w konkursie EDUinspirator, należy zgłosić swoją kandydaturę poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego w panelu użytkownika. 

SZCZEGÓŁY UCZESTNICTWA