Anna Maliszewska

Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE) udostępnił modelowe programy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz kursów umiejętności zawodowych.

Modelowe programy powstały w ramach projektu „Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Programy przygotowano dla 32 branż i są one dostępne na stronie ORE.