Kasia Pająk

Do 31 stycznia 2019 roku można zgłaszać prace na konkursy filmowe “Moje kwalifikacje w obiektywie” organizowane przez Instytut Badań Edukacyjnych. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych w województwach pomorskim, mazowieckim i lubelskim.

O konkursie
Warunkiem wzięcia udziału jest przygotowanie krótkiego filmu promującego Zintegrowany System Kwalifikacji – np. reportażu, wywiadu, filmu dokumentalnego czy teledysku.

Tematem przewodnim powinno być jedno z haseł: “Moje kwalifikacje na rynku pracy” lub “Zintegrowany System Kwalifikacji – lubię to!”.

Głównym celem konkursów jest upowszechnianie idei uczenia się przez całe życie i możliwości, jakie daje Zintegrowany System Kwalifikacji. Konkursy mają też zachęcić młodzież do zdobywania kwalifikacji rynkowych, co w przyszłości ułatwi im start na rynku pracy.

Prace konkursowe można przesyłać najpóźniej do 31 stycznia 2019 roku. Lista zwycięzców zostanie ogłoszona już 18 lutego.  

Nagrody
W każdym z województw wyłonionych zostanie trzech zwycięzców, którzy otrzymają atrakcyjne nagrody pieniężne.

Więcej informacji na stronie popularyzującej Zintegrowany System Kwalifikacji.