Jerzy Bielecki

Fundacja Fundusz ogłasza piątą edycję konkursu na najlepsze praktyki szkół zawodowych w zakresie zapewnienia jakości kształcenia „Szkoła zawodowa najwyższej jakości”.

W konkursie mogą uczestniczyć szkoły branżowe, technika, policealne, które wdrażają rozwiązania mające na celu zapewnienie jakości kształcenia i pracy szkoły. Głównym celem tkonkursu jest identyfikacja, wybór i rozpowszechnienie najciekawszych rozwiązań podnoszących jakość edukacji zawodowej w Polsce.

Zgłoszenia można nadsyłać w terminie od 14.06 do 2.07. 2021, do godz. 23.59 

Zasady naboru oraz szczegółowy harmonogram tegorocznej edycji dostępne są na stronie konkursu.