Jerzy Bielecki

"Przyszłość kształcenia zawodowego" to nowe badanie realizowane przez CEDEFOP. Celem badania jest lepsze zrozumienie wyzwań i możliwości stojących przed kształceniem i szkoleniem zawodowym w Europie w ciągu następnej dekady.

Głównym celem badania jest próba uchwycenia jakim zmianion uległo kształcenie i szkolenie zawodowe w ostatnich latach oraz w jakim kierunku dążą zachodzące zmiany. .

Organizatorzy i osoby prowadzące kształcenie i szkolenie zawodowe proszone są o wypełnienie krótkiego kwestionariusza w celu odnotowania ich dotychczasowych doświadczeń oraz opinii na temat wyzwań i możliwości ciągu następnych dziesięciu lat.

Ankieta (wyłącznie w języku angielskim) dostępna jest pod adresem: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/future-of-vet-2021 do 1 czerwca 2021 r.

Wypełnienie kwestionariusza zajmie około 15 minut.

Źródło