Anna Maliszewska

Trwają konsultacje Krajowego Planu Odbudowy

Krajowy Planu Odbudowy (KPO) to podstawa do uzyskania pieniędzy z Instrumentu na Rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (część Fundusz Odbudowy utworzonego przez Unię Europejską). Głównym celem realizacji KPO jest zwiększenie produktywności gospodarki oraz tworzenie wysokiej jakości miejsc pracy. Działania w ramach jednego z czterech komponentów KPO będą dotyczyły kwestii szkolnictwa zawodowego, nabywania kwalifikacji i umiejętności niezbędnych dla nowoczesnej gospodarki. Inwestycje w tym zakresie (923 mln euro) przeznaczone zostaną na:

  • utworzenie sieci Branżowych centrów umiejętności skupiających 120 podmiotów;
  • podwyższenie kwalifikacji lub nabycie umiejętności, w tym IT i green skills przez 5 tys. osób;
  • powstanie 9 tys. miejsc w różnych formach opieki nad dziećmi do lat 3.

W ramach konsultacji Krajowego Planu Odbudowy odbyły się trzy debaty dotyczące obszarów wsparcia:

  • Zielona energia i zrównoważona mobilność,
  • Zwiększenie dostępu i wzmocnienie jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia,
  • Odporna i konkurencyjna gospodarka oraz Transformacja cyfrowa.

Projekt KPO jest dostępny na stronie internetowej, wraz z interaktywnym formularzem, który umożliwi zgłaszanie uwag do dokumentu. Konsultacje będą prowadzone do 2 kwietnia 2021 roku. 

Więcej informacji na stronie: https://www.gov.pl/web/planodbudowy/konsultacje-kpo2