Jerzy Bielecki

EDUinspirator to konkurs dla osób, które aktywnie angażują się w realizację międzynarodowych projektów edukacyjnych. Poszukiwane są osoby, których działania wyróżniają się wysoką jakością i które wpływają na otaczającą rzeczywistość. EDUinspiratorem może zostać każdy kto dzięki projektowi rozpoczął swoją przygodę z działalnością edukacyjną, rozwinął się oraz pozytywnie wpłynął na środowisko lokalne.

EDUinspirator to również mentor, który potrafi podzielić się swoimi doświadczeniami, swoją wiedzą aby podnieść kwalifikacje innych osób i w ten sposób przyczynić się do ich sukcesu.

W konkursie może wziąć udział każdy, kto był uczestnikiem w projektach realizowanych w ramach programów zarządzanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w latach 2007-2021. Uczestnicy samodzielnie wybierają kategorię, w której startują, dobierając ją do charakteru swojej działalności.

W 2021 roku można zgłosić się w jednej z poniższych kategorii:

 • EDUinspirator
  • Edukacja szkolna
  • Szkolnictwo wyższe
  • Edukacja zawodowa
  • Edukacja dorosłych
  • Edukacja pozaformalna młodzieży
 • Młody EDUinspirator
  • Uczeń
  • Wolontariusz
  • Student

Procedura konkursowa

Aby wziąć udział w konkursie EDUinspirator, należy zgłosić swoją kandydaturę poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego w systemie http://online.frse.org.pl.

Więcej informacji i regulamin konkursu