Jerzy Bielecki

Mikropoświadczenia nie są czymś nowym, ale dopiero niedawno zwrócono na nie uwagę w debatach politycznych w całej UE. Cedefop przeprowadził kompleksowe badanie naukowe, aby dowiedzieć się, w jaki sposób są one opracowywane, dostarczane i uznawane.

Mikropoświadczeniae są m.in. postrzegane jako uzupełnienie tradycyjnych systemów kształcenia i szkolenia, które czasami zbyt wolno reagują na szybkie zmiany zachodzące na
rynku pracy. W związku z tym mogłyby one wspierać np. transformację ekologiczną i cyfrową UE, która tworzy nowe zapotrzebowanie na umiejętności. Obecnie wyzwaniem jest ich poprawa i zwiększenie ich zasięgu.


Więcej na temat mikropoświadczeń można przeczytać w najnowszej notatce informacyjnej Cedefop