Kasia Pająk

Cedefop zaprezentował bazę narzędzi wykorzystywanych w krajach UE do kształtowania polityki w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego oraz rynku pracy. Chodzi tu przede wszystkim o innowacyjne instrumenty wykorzystujące informacje na temat zmieniającego się rynku pracy, przyszłego zapotrzebowania na umiejętności i zawody.

Są to narzędzia opracowane w duchu polityki opartej na dowodach. Baza zawiera szczegółowe informacje na temat poszczególnych instrumentów – ich celów, sposobu zorganizowania, stosowanych podejść, zaangażowania intresariuszy – a zarazem pozwala na ich porównywanie i zestawianie.

Więcej informacji o nowej bazie można znaleźć na stronie Cedefop.

Kategoria: